OSP w Gminie Dzierzgoń
OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE W GMINIE DZIERZGOŃ

W Gminie Dzierzgoń działa 5 Ochotniczych Straży Pożarnych – są to jednostki w Żuławce Sztumskiej, Jasnej, Bągarcie, Tywęzach i Dzierzgoniu.
Wszystkie są zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nie posiadają ustawowego statutu organizacji pożytku publicznego. Mają łącznie 100 członków.
    Cztery pierwsze jednostki są typu M-1( posiadają samochody „Żuk”).
OSP w Dzierzgoniu jest typu M-2 ( posiada jeden samochód „Jelcz” i  „Star”)  jest zaliczana, od 1995 roku, do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Jest to jednostka przygotowana do udziału w różnorodnych działaniach ratowniczych,  takich jak:
- gaszenie pożarów,
- ratownictwo drogowe,
- usuwanie wiatrołomów stwarzających zagrożenie,
- udzielanie pomocy przedlekarskiej poszkodowanym w różnych zdarzeniach.
Wyposażona jest w następujący sprzęt niezbędny do realizacji zadań statutowych:
 - hydrauliczny sprzęt ratownictwa drogowego,
- piły spalinowe do drewna, betonu i stali,
- aparaty powietrzne,
- sprzęt do ratownictwa medycznego,
- sprzęt do unieszkodliwiania owadów.
 OSP w Dzierzgoniu uczestniczy w działaniach ratowniczych na terenie gminy Dzierzgoń i powiatu sztumskiego, rocznie jest to 100-120 różnorodnych zdarzeń.
    Pozostałe jednostki uczestniczą w działaniach na terenie swoich miejscowości i terenie gminy.
Członkowie OSP zabezpieczają też imprezy sportowe (Tour de Pologne), kulturalne, okolicznościowe w gminie i swoich miejscowościach, wykonują prace remontowe swojego sprzętu i obiektów, uczestniczą w akcjach przeciwpowodziowych, a także we wszystkich istotnych przedsięwzięciach swoich środowisk.
    Jednym z ważniejszych wydarzeń było oddanie do użytku (w 2004 r.) nowej remizy OSP w Bągarcie, powstałej dzięki wspólnemu wysiłkowi miejscowej OSP, mieszkańców wsi i Urzędu Miejskiego.


 
Ostatnie interwencje :

Dnia 25 lipca br. O godz. 7.23 jednostka została zadysponowana
do miejscowego zagrożenia w Dzierzgoniu.
Zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Do zdarzenia zadysponowano GBA 2,5/16 MB Atego.
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Ostatnia aktualizacja
 
25 lipca br.
Ważne telefony!!
 
Telefony alarmowe

* Pogotowie Ratunkowe: 999
* Policja: 997
* Straż Pożarna: 998
* Straż Miejska: 986
* Stały dyżur Centrum Zarządzania Kryzysowego:
(071) 371 - 67 - 04

* Pogotowie Ciepłownicze: 993
* Pogotowie Energetyczne: 991
* Pogotowie Gazowe: 992
* Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne: 994
(bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)
fax 071 372-40-02
e-mail: pogotowie@mpwik.wroc.pl

* Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112
* Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR: 0-601-100-100
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (14 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=