Charakterystyka powiatu Sztumskiego

 


W skład powiatu sztumskiego wchodzą Miasto i Gmina Sztum, Miasto i Gmina Dzierzgoń, Stary Targ, Stary Dzierzgoń i Mikołajki Pomorskie. Siedziba władz powiatu mieści się w Sztumie.

Obszar powiatu wynosi 730,8 km2, co stanowi 4 % całości powierzchni województwa pomorskiego.

Liczba ludności powiatu wynosi 43.834 mieszkańców (Miasto i Gmina Sztum - 18 649, Miasto i Gmina Dzierzgoń - 9 982 , Stary Targ - 6 846, Stary Dzierzgoń - 4 433 i Mikołajki Pomorskie - 3 929) czyli 2% ludności województwa. Gęstość zaludnienia wynosi 60 mieszkańców na 1 km2. Położony we wschodniej części województwa pomorskiego sąsiaduje z powiatem malborskim, kwidzyńskim, tczewskim, jak również trzema powiatami województwa warmińsko-mazurskiego tj. powiatem elbląskim, ostródzkim i iławskim. Wraz z powiatem malborskim, kwidzyńskim i nowodworskim tworzy tzw. grupę powiatów zawiślańskich województwa pomorskiego.

Na obszarze powiatu, położonego na północnym krańcu Pojezierza Iławskiego przeważa krajobraz pojezierny z bogatą szatą roślinną, urozmaiconą rzeźbą terenu oraz licznymi drobnymi zbiornikami wodnymi. Atutem powiatu sztumskiego są ekologicznie nieskażone tereny, lasy obfitujące w zwierzynę łowną - dziki, sarny, jelenie, oraz jeziora wspaniale nadające się do uprawiania wędkarstwa oraz sportów wodnych. W zachodniej części powiatu rozpościerają się fragmenty obszarów chronionego krajobrazu "Białej Góry" i "Rzeki Nogat", zaś w części środkowej Obszar Chronionego Krajobrazu "Rzeki Dzierzgoń" i "Jeziora Dzierzgoń".

Na południowo - wschodnim krańcu powiatu rozpościera się północna część Parku Krajobrazowego Pojezierza Iławskiego. W strukturze użytkowania terenu dominują użytki rolne oraz kompleksy leśne. Powiat sztumski cechuje się relatywnie dobrymi i średnimi warunkami glebowymi.

 
Ostatnie interwencje :

Dnia 25 lipca br. O godz. 7.23 jednostka została zadysponowana
do miejscowego zagrożenia w Dzierzgoniu.
Zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Do zdarzenia zadysponowano GBA 2,5/16 MB Atego.
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Ostatnia aktualizacja
 
25 lipca br.
Ważne telefony!!
 
Telefony alarmowe

* Pogotowie Ratunkowe: 999
* Policja: 997
* Straż Pożarna: 998
* Straż Miejska: 986
* Stały dyżur Centrum Zarządzania Kryzysowego:
(071) 371 - 67 - 04

* Pogotowie Ciepłownicze: 993
* Pogotowie Energetyczne: 991
* Pogotowie Gazowe: 992
* Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne: 994
(bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)
fax 071 372-40-02
e-mail: pogotowie@mpwik.wroc.pl

* Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112
* Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR: 0-601-100-100
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (15 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=