Ratownik Przedmedyczny. Czyli kto to jest?Ratownik przedmedyczny
to osoba, która udziela pomocy poszkodowanemu, przed przybyciem pogotowia ratunkowego. Ratownikiem przedmedycznym może stać się każda osoba, będąca świadkiem wypadku (lub innej sytuacji, która zagroziła życiu lub zdrowiu człowieka), mająca podstawową wiedzę na temat pierwszej pomocy.

Zadaniem ratownika przedmedycznego jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia, zabezpieczenie poszkodowanego tak, aby nie doznał dalszych urazów, udzielenie doraźnej pomocy - w miarę możliwości pierwszej pomocy, oraz wezwanie pogotowia ratunkowego a w przypadku wypadku komunikacyjnego Straży Pożarnej.

Istnienie terminu ratownik przedmedyczny w kręgach medycznych jest kwestią sporną. Ratownicy medyczni (dyplomowani) używają terminu przedmedyczny dla odróżnienia ratowników - laików od nich samych, czyli ratowników, którzy ukończyli specjalne szkoły i praktykują w służbach ratowniczych. Podział taki wprowadzał także art. 3 ustawy z dnia 25 lipca 2001 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1207 ). Wcześniejsze regulacje prawne nie wprowadzały takiego rozdziału, tym samym samo użycie pojęcia ratownik (np. na koszulce lub kurtce) oznaczało iż mamy do czynienia z ratownikiem medycznym - osobą z wykształceniem medycznym (policealnym).

Osoby ceniące bardziej poprawność językową uważają, iż po pierwsze, nie ma w języku polskim słowa przedmedyczny, a po drugie, każdy ratownik udzielający pierwszej pomocy  wykonuje w tym momencie czynności medyczne, zatem nie może on w danej chwili być ratownikiem przedmedycznym skoro wykonuje czynności medyczne. Jest po prostu ratownikiem, bo ratuje człowieka.
Artykuł 13 ust. 1 obecnie obowiązującej ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 wrzesnia 2006 roku (Dz. U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410) znalazła się jedynie definicja pojęć ratownik i ratownik medyczny, przy czym dotychczasowe funkcje i kompetencje ratowników przedmedycznych przypisano ratownikom.
 
Ostatnie interwencje :

Dnia 25 lipca br. O godz. 7.23 jednostka została zadysponowana
do miejscowego zagrożenia w Dzierzgoniu.
Zabezpieczenie lądowiska dla śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Do zdarzenia zadysponowano GBA 2,5/16 MB Atego.
Przycisk Facebook "Lubię to"
 
Reklama
 
Ostatnia aktualizacja
 
25 lipca br.
Ważne telefony!!
 
Telefony alarmowe

* Pogotowie Ratunkowe: 999
* Policja: 997
* Straż Pożarna: 998
* Straż Miejska: 986
* Stały dyżur Centrum Zarządzania Kryzysowego:
(071) 371 - 67 - 04

* Pogotowie Ciepłownicze: 993
* Pogotowie Energetyczne: 991
* Pogotowie Gazowe: 992
* Pogotowie Wodno - Kanalizacyjne: 994
(bez numeru kierunkowego, połączenie bezpłatne)
fax 071 372-40-02
e-mail: pogotowie@mpwik.wroc.pl

* Numer alarmowy z telefonu komórkowego - 112
* Centrum Powiadamiania Ratunkowego WOPR: 0-601-100-100
 
 
 
Dzisiaj stronę odwiedziło już 5 odwiedzający (27 wejścia)
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=